Programul de formare profesionala “Profesionisti 2020” se adreseaza unui numar de 405 persoane selectate din Regiunea NE, dupa cum urmeaza:

–       50 de manageri de resurse umane sau angajati ai departamentelor de resurse umane;

–       250 de manageri implicati in managementul strategic al intreprinderilor

–       105 antreprenori

Cele 405 persoane provin din companii cu activitate intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul dintre domeniile de specializare inteligenta, conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare.

Avand in vedere specificul fiecarei categorii de GT din cadrul proiectului, precum si nevoile de formare ale acestora identificate in Analiza de nevoi, programul de formare cuprinde 4 cursuri diferite:

–       Manager de resurse umane pentru cei 50 de angajati si/sau manageri ai departamentelor de resurse umane;

–       Manager de proiect pentru cei 250 de manageri

–       Competente antreprenoriale pentru 105 antreprenori