Cursul Manager de resurse umane 

Cod COR: 121207

Durata: 60 ore

Tematica cursului

  • Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane
  • Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane
  • Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane
  • Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
  • Elaborarea strategiei de resurse umane
  • Monitorizarea costurilor de personal
  • Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
  • Organizarea activităţii departamentului de resurse umane
  • Reprezentarea compartimentului de resurse