Dosare aprobate noiembrie 2018-13 noiembrie 2018/ 28-29 noiembrie 2018

Dosare aprobate octombrie 2018-17 octombrie/ 29-20 octombrie 2018

Dosare aprobate septembrie 2018

Dosare aprobate august 2018

Erata- Lista dosare aprobate iulie 2018

*Lista dosare aprobate – iulie 2018

*Metodologia de selectie a persoanelor care vor face parte din grupul tinta

Recrutarea si selectia grupului tinta ce va participa in cadrul activitatilor proiectului (formare profesionala, business coaching, planificare strategica).

GT al proiectului este format din persoane fizice (angajati cu contract individual de munca care asigura managementul strategic sau ocupa pozitii de management, angajati cu contract individual de munca in departamentele de resurse umane sau antreprenori) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

–           provin din firme care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul dintre domeniile de specializare inteligenta conform SNC sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare;

–           locul de munca este ocupat in regiunea unde se deruleaza proiectul, adica unul dintre judetele regiunii Nord Est;

In vederea inscrierii la activitatile derulate in cadrul proiectului, persoanele interesate vor prezenta urmatoarele documente:

–           Curriculum vitae in format Europass sau echivalent;

–           Scrisoare de exprimare a interesului pentru program si etapele proiectului (formare profesionala, mini MBA, business coaching, si planificare strategica) semnata de catre candidat;

–           Declaratie de angajament si disponibilitate pentru intreaga perioada de desfasurare a sesiunilor de formare si a disponibilitatii de deplasare in locatiile proiectului;

–           Declaratie de consimtamânt privind acordul de utilizare a datelor cu caracter personal

–           Copie dupa documentul care ateste ultima forma de invatamant absolvita (diploma de bacalaureat/diploma de licenta etc.)

–           Copie dupa documentul de Identitate al candidatului

–         Adeverinta de la locul de munca care sa cuprinda: tipul de contract individual de munca (norma intreaga sau partiala), locul de munca ocupat in regiunea de implementare a proiectului, pozitia ocupata de salariat (management sau resurse umane), atributiile salariatului si sectorul economic in care isi desfasoara firma activitatea.

–        Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrul Comertului (al firmei angajatoare)

Aplicatiile vor putea fi depune atat in format electronic (catre o adresa de email care va fi pusa la dispozitia persoanelor interesate inca de la demararea proiectului) cat si in format fizic, la o locatie care fi identificata ulterior in fiecare judet. selectarea GT si a listei de rezerva se va realiza apoi in baza metodologiei specifice de selectie.

Rezultatele vor fi comunicate GT tinand cont de modalitatea de informare pentru care acesta a optat in cadrul dosarului de aplicatie: email sau telefon. Anuntul privind selectarea candidatilor admisi va fi postat pe website-ul proiectului, dar si pe site-ul solicitantului, in sectiunea dedicata proiectului.