1.  CV-Europass
 2. Scrisoare de intenție
 3. Scrisoare de exprimare a interesului pentru program și etapele proiectului
 4. Declarație de angajament și disponibilitate
 5. Declarație de consimțământ privind acordul de utilizare a datelor cu caracter personal
 6. Copie după documentul care ateste ultima forma de învățământ absolvita (diploma de bacalaureat/diploma de licență etc.);
 7. Copie după documentul de identitate al candidatului conform cu originalul, semnată
 8. Copie certificat de naștere
 9. Copie certificat de căsătorie (daca este cazul)
 10. Formularul de Grup țintă
 11. Adeverinta de la locul de munca (model)
 12. Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (original sau copie certificata „conform cu originalul”) al firmei angajatoare, valabilă la momentul intrării angajatului/ angajaților în operațiune, în care să se regasească cel puțin un cod CAEN al unei activități principale sau secundare desfașurată într-un sector economic cu potențial competitiv și în corelare cu unul din domeniile de specializareinteligentă conform SNCDI (anexa 5- lista CAEN)

*Lista cu codurile CAEN eligibile in cadrul proiectului “ACTIV pentru viitor competitiv”